PROFESORI

Goran-Pekovic

GORAN PEKOVIĆ

Redovni profesor i Koordinator master studija Reklama i mediji. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde od 1990. godine predaje na predmetu Televizijska produkcija.
Objavio je dve monografije i preko dvadeset naučnih radova i gostovao na više međunarodnih i domaćih simpozijuma. Njegovi tekstovi su prevođeni i
objavljivani na više stranih jezika. Preko dvadesetpet godina bio je angažovan u oglašavanju kao producent, reditelj i kreativni direktor.
Tokom tog perioda producirao je i režirao više od stotinu reklamnih spotova i kampanja. Dobitnik je nagrade UEPS-a za doprinos razvoju edukacije u oblasti Marketinga. Član je žirija za dodelu nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću.

MIRKO STOJKOVIĆ

Vanredni profesor, diplomirao je dramaturgiju na FDU 1997. gde je u zvanju asistenta zaposlen od 1999. godine. Deset godina se bavi oglašavanjem, prvenstveno kroz kopirajting. Realizovao kreativna rešenja i/ili kreativne strategije za brojne klijente u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji i Mađarskoj; više od 100 realizovanih scenarija za TV spotove, namenske filmova, političke mitinge, konvencije i svečane akademije: NIS, Knjaz Miloš, Dunav osiguranje, McDonald’s, Pivara Skopje, BIP, Telekom Republike Srpske, Valeant International/Budapest. Osim ovih i brojnih drugih klijenata u privredi, kao kopirajter učestvovao u kreiranju desetina političkih kampanja u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Makedoniji.

MILOŠ  PAVLOVIĆ

Redovni profesor i Dekan Fakulteta dramskih umetnosti, diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Predaje na FDU. Radi kao reditelj, kreativni direktor, scenarista, copywriter i vođa kreativnog tima za reklamne agencije kao što su Saatchi & Saatchi, Ogilvy & Mather, DDB, S Team Bates. Od 1998. godine radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kao docent na predmetu Osnovi filmske režije. U nastavu na FDU uvodi dva predmeta: Nove tehnologije i Interaktivne komunikacije. Reditelj je preko 200 reklamnih spotova za razne proizvođače, turističke, trgovinske, finansijske i socijalne ustanove, političke partije i lidere.

ALEKSANDAR ILIĆ

Docent, rođen je u Beogradu 1968. godine, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za filmsku i TV kameru. Njegovi profesionalni počeci vezani su za rock ‘n’ roll. Snimio je veliki broj muzičkih spotova za poznate domaće grupe, kao i veliki broj reklamnih spotova. Sarađivao je sa najznačajnijim rediteljima u zemlji i regionu. Kao direktor fotografije snimio je filmove: Apsolutnih sto, Klopka, Krugovi i Smrdljiva bajka. Za svoj rad, nagrađivan je u zemlji i inostranstvu. Kao docent, predaje na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

ALEKSANDAR JAĆIČ

Vanredni profesor, diplomirao je na Katedri filmske i televizijske montaže 1998. godine a na Fakultetu dramskih umetnosti je zaposlen od 2004. godine. Montirao je više reklamnih spotova i filmova. Montažer dijaloga i dizajner zvuka u mnogobrojnim filmovima, kao dokumentarni film „Bankari“, koji je osvojio nagradu za najbolji zvuk na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, „Sanjam, a šta mi se događa", „Đinđić", „Gran pri" koji je nagrađen na Festivalu dokumentarnog filma u Madridu.

IVAN STANKOVIĆ

Vanredni profesor, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radio je u više reklamnih agencija, da bi 1990. godine, sa Draganom Sakanom osnovao prvu međunarodnu agenciju Saatchi i Saatchi, koja od 1992. počinje da posluje na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije, otvarajući agencije u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji. Za njega se vezuje rad na uvođenju prvih multinacionalnih klijenata u ova područja, kao što su Mars, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Wrigley itd. Zaslužan je za nove principe vezane za pristup medijima, tako da je kompletan know-how vezan za tu oblast potekao od njega. Smatra se pionirom novog pristupa vođenju agencija i kao takav, predavao je godinama na najprestižnijim kursevima i seminarima za rukovodioce agencija, na globalnom nivou, od Amerike, Francuske, Španije i Nemačke. Agencija S Team Bates Saatchi & Saatchi se u proteklih godina razvijala izuzetno snažno, da bi vrhunac postigla 1998. godine, kada je proglašena za najbolju agenciju u Centralnoj i Istočnoj Evropi. 2002. osniva komunikacionu grupu koja u sebi ima reklamnu agenciju Communis, povezanu sa međunarodnim lancem Bates; medijsku agenciju Media S, koja je u vezi sa lancem Zenith i produkcionu kompaniju Yellow production. Više godina je bio na poziciji regionalnog direktora IAA Srbija (International Advertising Association). Od 2007. godine zaposlen je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

TIJANA MANDIĆ

Redovni profesor kliničke psihologije i psihoterapije. Predaje na FDU. 1978. godine je magistrirala psihologiju, psihologiju ličnosti i neverbalnu komunikaciju na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1980. godine se bavi transakcionom analizom, a 1982. godine je doktorirala na kliničkoj psihologiji Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesionalno iskustvo zasniva na bogatoj biografiji predavača (od 1975 – 2001) na redovnim i magistarskim studijama Fakulteta dramskih, muzičkih i likovnih umetnosti u Beogradu i drugim školama i kampovima u zemlji i inostranstvu (PRA, ISB, SYLLABUS, CEKTA u Zagrebu) i privatnoj psihoterapeutskoj praksi u Beogradu i Londonu. Od 1998. godine radi kao gostujući predavač komunikologije na ekonomskom fakultetu u Podgorici. Iste godine osniva asocijaciju za kreativnu komunikaciju i debatu. Od 2001. godine radi kao direktor i predavač na Anglo-američkoj srednjoj školi.

IRENA RISTIĆ

Doktor nauka u oblasti psihologije umetnosti. Profesor na Fakultetu
dramskih umetnosti. Autorka je i koautorka niza originalnih naučnih studija u oblasti psihologije umetnosti koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim izdanjima, kao i dva priručnika za obuku profesionalaca koji rade sa decom.
Uporedo sa naučnim radom, Irena Ristić je aktivna u oblasti umetnosti.
Kao rediteljka učestvovala je u radu Beogradskog dramskog pozorišta, Malog pozorišta "Duško Radović", Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta u Banja Luci, Zrenjaninu, Kruševcu, Vršcu i u drugim gradovima u regionu.

MARINA MARKOVIĆ

Redovni profesor, diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, magistrirala na Filološkom fakultetu. Od 1984. godine predaje na Katedri za Glumu, gde i sada radi u zvanju redovnog profesora. Predavala je na Akademiji umetnosti „Braća Karić“ u Beogradu (na Katedri za Glumu i Katedri za Menadžment), a radila je i na Akademiji umjetnosti u Banjaluci od njenog osnivanja, od 1997-2001. godine. Pored pedagoškog rada sa studentima glume, režije, produkcije i menadžmenta, posvetila je vreme edukaciji i usavršavanju (u teorijskom i praktičnom smislu) menadžerima za odnose sa javnošću, spikerima, voditeljima, novinarima, pravnicima, itd. Održala je niz edukativnih programa i treninga u mnogim preduzećima i organizacijama u Beogradu i Srbiji. Član je Univerzitetskog odbora za edukaciju kadrova na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, stalni saradnik škole za PR aktivnosti, saradnik Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Održala je niz kurseva i seminara na temu: ODNOSI SA JAVNOŠĆU, sa posebnim akcentom na odnose sa elektronskim medijima. Objavila je 4 knjige i više članaka u Zbornicima i časopisima.

GALJINA  OGNJANOV

Redovni profesor. Radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od januara 1999. godine, kao asistent na predmetima Marketing, Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Godine 2004. izabrana je za docenta, 2009. za vanrednog profesora, a novembra 2014. za redovnog profesora za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment – Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Bavi se marketinškim komuniciranjem, ličnom prodajom, pregovaranjem i odnosima s javnošću. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata. Objavila je brojne naučne radove – članke i prikaze u naučnim časopisima, zbornicima radova i drugim publikacijama, tri monografije i dva udžbenika. Izlagala je svoje radove međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Radila je kao konsultant na projektima međunarodnih organizacija (na primer: UNDP, ILO, USAID, OECD i dr). Predavala je na seminarima namenjenim edukaciji zaposlenih u kompanijama i nevladinim organizacijama. Kao gostujući profesor predaje na master kursu u oblasti Marketinške dijagnostike i životnog ciklusa proizvoda na Univerzitetu u Nansiju (Poslovna škola u Mecu), Francuska.
Član je Evropske akademije za marketing (EMAK) i Naučnog društva ekonomista Srbije. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću, osnovanog maja 2004. godine u Beogradu.

SRĐAN  BOGOSAVLJEVIĆ

Redovni profesor, diplomirao je na Matematičkom fakultetu (odsek Statistika) u Beogradu, a magistrirao na UNDP. Zvanje doktora statistike stekao je 1984., a od 1993. je redovni profesor Statistike na Univerzitetu u Beogradu. Od 1996. godine radi kao generalni direktor jedne od vodećih marketinških kuća u zemlji - Strategic Marketing-a. Publikovao više od 300 naslova – monografija i tekstova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima: The soup-kitchen program in Yugoslavia: current situation and need for expansion (co-author with A.Pošarac et al.), International federation of red cross, Genevea,1994, A statistical picture of Serbian-Albanian Relations (in "Conflict or Dialogue"), Open University, ECCCR, Subotica, 1994, Possibilities for the Increase of Informative Role of Statistics trough Overall Analysis and interpretation of Data (UN - Economic Commission, Ženev, 1989), The soup-kitchen program in Yugoslavia: current situation and need for expansion, (International federation of red cross, Geneva, 1994), Serbia in figures (EUROPE, Beograd, 1995), Parallel and epsilon parallel classifications (SYMOPIS, 1994).
Srđan Bogosavljević kao gostujući profesor predaje na studijama Reklama i mediji od njihovog osnivanja.

EKSPERTI IZ PRAKSE

BRANKA  MALETIĆ

Gostujući predavač i Direktor agencije Media S Starcom MediaVest Group. Ima preko 20 godina iskustva u medijima. Radila je 8 godina u agenciji na slovenačkom tržištu a potom u celom Adria regionu. To podrazumeva vođenje kancelarije u Sloveniji, Hrvatskoj i Beogradu. Vrši funkcije zapošljavanja i razvoja, analize kompanija i okruženja, prati rad medijskog poslovanja, razvoj klijenata i liderstva, digitalnu transformaciju, potrebe klijenata.
Njena pozicija je Menadžer regionalnih medija za zapadni Balkan. Dugogodišnji je gostujući predavač na studijama Reklama i mediji.

ANDREJA MILKIĆ

Diplomirani specijalista iz oblasti marketing komunikacija (MBA in Marketing Communications, specijalističke studije „Reklama i mediji“, Fakultet dramskih umetnosti, 2010, Beograd), i Account Director u advertajzing agenciji Leo Burnett - gde radi na kampanjama najvećih domaćih i regionalnih brendova. Višegodišnje iskustvo u vođenju velikih klijenata iz FMCG-a i industrije usluga stekao je radeći na Molson Coors brendovima u regionu (Jelen Pivo, Nikšićko Pivo, Onogošt, Carling), kao i sa Banca Intesa-om, liderom na tržištu bankarskih usluga u Srbiji. Prethodno iskustvo u oblasti marketinga, produkcije i menadžmenta u industriji zabave stekao je radeći za kompanije kao što su Warner Music (Head of Marketing and PR), Warner Bros. Pictures (Marketing Manager), RTV B92 (Executive Producer)... Gostujući predavač na Marketing Workshopu (Ekonomski fakultet u Beogradu) i Reklamondou (Univerzitet Singidunum). Član  International Advertising Association Serbian Chapter i jedan od koautora projekta „Marketing Leksikon”. Koordinator Biznis modula na prvoj godini AcademIAA-e gde je i predavač. Redovan predavač na Bussiness Academy Professional u Beogradu.

DANKA TRBOJEVIĆ

Izvršni direktor IAB Serbia, udruženja koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe. U poslednjih 10 godina radila je u mnogim velikim marketinškim agencijama. U IAB Serbia je došla iz I&F McCann grupe gde je radila kao director Account sektora. Pre toga je radila u medjunarodnoj agenciji Httpool na poziciji Country Manager-a za Twitter za tržište Srbije, i u mnogim drugim agencijama. Kao predavač je nastupala na lokalnim i regionalnim marketing i web konferencijama poput Digital 2016,
Marketing Summit-a u Beogradu i Sarajevu 2015, Webiz 2015, AdIT 2015, kao i na kursu AcademIAA koju organizuje IAA. Danka Trbojević je diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Katedri za filmsku i televizijsku produkciju a specijazirala na studijama Reklama i mediji gde je stekla i MBA diplomu za marketinške komunikacije.

JELENA JAKOVLJEVIĆ 

Jedan od vodećih eksperata reklamne produkcije u regionu. Nakon više decenija rada u vodećim agencijama odlučila se za karijeru nezavisnog konsultanta za oblast produkcije u oglašavanju. Među njene klijente ubrajaju se Heineken Srbija i Skopska Pivara iz Makedonije. Pre toga je 10 godina bila Broadcast Production Director i Direktor produkcije u agenciji McCann Beograd. Dugo godina je kao freelancer sarađivala sa agencijom Communis i Ministarstvom kulture Republike Srbije. U agenciji Ovation BBDO Beograd, više godina je vodila produkciju reklamnih kampanja sa mesta Agencijski Producent.
Dilomirala je Filmsku i televizijsku produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kao organizator i producent radila je u RTS-u i TV Politika. Producirala je više stotina reklamnih spotova i bila odgovorna za desetine najskupljih reklamnih kampanja za najveće klijente iz zemlje i sveta.

ALEKSANDAR NIKOLIĆ

Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka a specijalizirao na Fakultetu dramskih umetnosti na smeru Reklama i mediji. Trenutno je Head of Digital u agenciji Communis DDB. Tokom godina nakon završetka studije se specijalizirao za digitalne medije i postao vrhunski specijalista u ovoj oblasti. Osim toga oblasti njegove ekspertize su i marketing menadžment, digitalne strategije, korporativna društvena odgovornost, oglašavanje i integrisani marketing. Član je IAA gde predaje na kratkom kursu AKADEMIAA. Gostujući je predavač na studijama Reklama i mediji.

FILIP ĐORIĆ

Producent iz Beograda, sa više od 20 godina producentskog iskustva i brojnim uspešno realizovanim projektima u svojoj dosadašnjoj karijeri.
Završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 2000. godine, smer - filmska i tv produkcija. Još kao student počeo je da radi sa značajnim filmskim i televizijskim rediteljima. Po završetku studija, do 2012. radio kao frilenser na različitim projektima. 2012. godine osniva sopstvenu produkciju „Blekbuk“, koja je za vrlo kratko vreme izrasla u jednu od najuspešnijih produkcijskih kuća u Srbiji.
Producirao je veliki broj reklama i marketinških kampanja, muzičkih spotova, značajnih kulturnih, sportskih i političkih događaja, kao i sajamskih nastupa i u zemlji i u svetu. Kao producent stoji i iza 2 veoma uspešne televizijske serije „Andrija i Anđelka“ i „Mamini sinovi“. TV sitkom „Andrija i Anđelka“ jedna je od najgledanijih serija u regionu, koju su vlasnici originalne licence, proglasili za jednu od 3 najuspešnije adaptacije u svetu.

ANJA PETROVSKI

Diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti a magistrirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu u oblasti oglašavanja. Dugi niz godina je radila kao Direktor u agenciji Satchi&Satchi. Pre odlaska za Dubai radila je na promociji dečje filharmonije, bila uključena u inicijativu Ženska vlada sa 1500 stručnih žena u Srbiji, izabrana kao jedan od 1.000 mladih lidera Srbije. Trenutno je Brand Communications Manager u Audi Volkswagen Middle East.
Pre odlaska na Bliski istok bila je redovni predavač na studijama Reklama i mediji, gde je predavala Integrisane marketinške komunikacije.

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved