Neophodna dokumentacija

•  Prijava za polaganje prijemnog ispita. 

•  Uverenje fakulteta o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom.

-  Biografija sa navedenim profesionalnim radovima i motivaciono pismo za studije na master akademskim   studijama Reklama i mediji.

-  Ukoliko imaju, kandidati prilažu i profesionalne radove (reprezentativna selekcija do 3 rada) u štampanoj ili digitalnoj verziji (snimljeno na DVD).

•  Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs 


Troškovi prijave iznose 8.000,00 dinara i uplaćuju se na

 žiro račun 
 840-1612666-05

 poziv na broj  
51-07029799-03 

Preuzmite INFORMATOR


Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download Informaror RiM    ( PDF )


Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd, Srbija 

Koordinator  master studija

Prof. Goran Peković
goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije

Olivera Trajković
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

www.fdu.rs
Tel. +381 11 260 45 25

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved