Program master studija Reklama i medija

Odnos reklama i medija je veoma kompleksan proces istraživanja i osmišljavanja multimedijalnih kampanja koje globalizuju ceo svet. Ne samo da se koristi različitim medijima i različitim tehnikama već i samo oglašavanje ima različite oblike. Komercijalno reklamiranje za proizvode i usluge, oglašavanje različitih javnih institucija i aktivnosti, kao i narastajući fenomen današnjice, odnosno, političko oglašavanje.

Reklama se uveliko izučava na različitim nivoima studija širom sveta. Kao globalni fenomen današnjice reklama zahteva visoko obučene profesionalce spremne da pomognu razvoju privrede i ukupnom napretku društva. 

Reklama predstavlja sastavni i možda najvažniji deo savremenog sveta, ili bar njegove privrede.
S obzirom da je sloboda reklamiranja sastavni deo slobode izražavanja, na nama je da stvorimo generacije profesionalaca koji će biti sposobni da nas predstave svetu na nov, kreativan način, ali i da zaštite naše vrednosti i naše proizvode od globalnog oglašavanja. 

Izbor predmeta je napravljen na osnovu svetskih iskustava i priznatih kurseva iz oblasti oglašavanja. Prava mera kombinacije teorije i prakse garant je uspešnosti kursa.

Koncept studija zasniva se na razvijanju sposobnosti kod studenata da primene tehnologiju i stvaralačke metoda u oglašavanju; da osposobi studente da upotrebe novostečene tehnike, znanje i razumevanje materije za uspešna ostvarenja bilo samostalno, bilo kao članovi multidisciplinarnih timova; da razvije kod studenata moć analize, imaginacije i kreacije.

Na programu predaju profesori Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti, profesori Beogradskog univerziteta, kao i domaći i strani stručnjaci po pozivu.

Najveći napor je uložen upravo u izbor predavača na ovom kursu. Uslovno, podela se može napraviti na predavače koji dolaze sa univerziteta i one koji dolaze iz profesije oglašavanja i odnosa s javnošću.

Ciljevi ovih studija iziskivali su da predavači budu vrhunski profesionalci, kako u akademskom svetu tako i u svetu oglašavanja. 

O tome svedoči njihovo bogato radno iskustvo kao i nagrade koje su dobijali na međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima.

Svrha studijskog programa Dramske i audiovizuelne umetnosti, modul Reklama i mediji, jeste školovanje studenata u polju umetnosti na drugom stepenu akademskih studija (master), obezbeđivanje najviših akademskih standarda i sticanje vrhunskih praktičnih umetničkih i opštih - teorijskih znanja i veština, u skladu sa potrebama institucija umetnosti, kulture i medija, privrednih subjekata i društva u celini.

Studijski program Dramske i audiovizuelne umetnosti odlikuje se visokim stepenom umetničke i teorijske zasnovanosti i praktične primenjivosti u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija. Svrha studija Reklama i mediji je obrazovanje studenata za razvoj umetničkih dostignuća u oblasti oglašavanja i medija na kreativnim poslovima tržišnih komunikacija: u okviru medijskih kuća, institucija kulture, marketinških i agencija za odnose s javnošću. 

Preuzmite INFORMATOR


Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download Informaror RiM    ( PDF )


Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd, Srbija 

Koordinator  master studija

Prof. Goran Peković
goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije

Olivera Trajković
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

www.fdu.rs
Tel. +381 11 260 45 25

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved