Prijemni ispit 

Kvalifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti kandidata sastoji se iz pregleda i analize predate dokumentacije i razgovora sa kandidatom kojim se proverava njegov opšti nivo znanja sa osvrtom na oblasti dramske umetnosti, kinematografije, televizije, oglašavanja ili odnosa sa javnošću u zavisnosti od iskustva kandidata, kao i njegov kreativni potencijal za master studije Reklama i mediji.  

Kandidati za upis u prvu godinu master akademskih studija rangiraju se prema uspehu na Osnovnim akademskim studijama i uspehu na kvalifikacionom prijemnom ispitu.

Preuzmite INFORMATOR


Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download Informaror RiM    ( PDF )


Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd, Srbija 

Koordinator  master studija

Prof. Goran Peković
goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije

Olivera Trajković
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

www.fdu.rs
Tel. +381 11 260 45 25

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved