cestitkaDragi studenti 

Dobrodošli na akademske master studije Dramske i audiovizuelne umetnosti, modul  Reklama i mediji, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Drago nam je što ste se odlučili da školovanje nastavite upravo na našem fakultetu.  
detaljnije


MASTER STUDIJE REKLAMA I MEDIJI 

Master studije Reklama i mediji oblikovane su po uzoru na umetničke programe oglašavanja koji se predaju na visokoškolskim ustanovama širom sveta.

Program je koncipiran da bude celovit i sveobuhvatan i da studentima pruži pravu meru umetničkih, teorijskih i naučnih saznanja, praktičnih i umetničkih metoda i procesa neophodnih za savremeno bavljenje delatnošću oglašavanja i medijima.

Program Reklama i mediji sa ogromnim uspehom traje više od jedne decenije i 2008. je dobio svoju prvu akreditaciju od IAA (International Advertising Association). Nakon reakreditacije 2016. godine program je pretrpeo izmene u smislu osavremenjivanja i konkretizacija oblasti umetničkog školovanja za oglašavanje.

Brojne visokoškolske institucije prihvataju koncept oglašavanja kao specifične moderne umetnosti.
Primer studija koje se bave oglašavanjem a nalaze se u polju umetnosti su Univerzitet umetnosti San Francisko iz SAD i University College Falmouth Incorporating Dartington College of Arts iz Velike Britanije sa programom „Kreativni advertajzing“. Ecole Superieure de Publicite u Francuskoj i Institut za komunikacije iz Milana imaju studije kreativne direkcije.

Tu su još i Napier univerzitet iz Edinburga koji takođe ima program „Kreativni advertajzing“, Buckinghamshire univerzitet iz Velike Britanije, Kingston univerzitet iz Velike Britanije i mnogi drugi.

Radi se o umetničkim fakultetima a programi njihovih jednogodišnjih mastera su u polju umetnosti baš kao i program Reklama i mediji na Fakultetu dramskih umetnosti. 

Cilj studija je osposobljavanje studenata za interdisciplinarno umetničko i praktično bavljenje
medijima, oglašavanjem, odnosima s javnošću; dodatno teorijsko obrazovanje; razvijanje umetničkih sposobnosti
kod studenata da samostalno primenjuju tehnologiju i stvaralačke metode u oglašavanju i medijskoj delatnosti.

Studije su namenjene diplomiranim studentima fakulteta Univerziteta umetnosti ali i studentima drugih fakulteta.

Ove studije su posebno namenjene mladim profesionalcima u marketinškim i PR agencijama koji kroz ovaj program dobijaju potrebna teorijska znanja da bi sebe unapredili u vrhunske eksperte u svojim oblastima.

Svetski šampion Dušan Simić i Profesor Goran Peković na dodeli nagrade u Njujorku

Nastava se održava u prostorijama Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kao i u prostorima agencija za oglašavanje. Ove studije su posebno dizajnirane da uvažavaju potrebe zaposlenih studenata te je iz tih razloga nastava organizovana petkom popodne/uveče i subotom tokom dana. Nastava se realizuje u formi predavanja sa demonstracijama, kroz individualne konsultacije, vežbe  i praktičan rad uz primenu savremenih metoda i tehnologija u stvaralačkom procesu.

Profesor Goran Peković i Svetski šampion Anđela Grabež u Ujedinjenim nacijama primaju nagradu od Podsekretara Ujedinjenih nacija za komunikacije Njegove ekselencije Akio Kiosake.

Stečena znanja i veštine omogućavaju studentima da na odgovarajući način primene kreativno-umetničke,
tehničko-tehnološke i produkcione inovacije.
Studenti su osposobljeni da u profesionalnom, samostalnom obavljanju specifičnih, složenih i kreativnih zadataka i poslova, primene stečena znanja u praksi, formiraju širok spektar dramskih i audiovizuelnih, komercijalnih i drugih ostvarenja u skladu sa savremenim dostignućima prakse i u odnosu na poštovanje kodeksa profesionalne etike.

Diplomirani student modula Reklama i mediji poseduje specijalizovano umetničko znanje iz oblasti reklame i medija, kao i temeljna teorijska i empirijska znanja iz oblasti umetnosti i umetničke produkcije; ima razvijene kognitivne i intelektualne veštine, ključne-prenosive i praktične veštine; ima razvijenu sposobnost rada u grupi i sposobnost vršenja liderske funkcije, kao i sposobnost rada u najsloženijim, specijalizovanim projektima reklamne i medijske produkcije.

Komunikacija sa profesorima održava se lično kao i putem elektronskih komunikacija.


Preuzmite INFORMATOR

Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download ( Ћирилица PDF )

Download   ( Latinica PDF )


Fakultet dramskih umetnosti

Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd, Srbija 

Koordinator  master studija

Prof. Goran Peković
goran.pekovic@fdu.bg.ac.rs

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije

Olivera Trajković
olivera.trajkovic@fdu.bg.ac.rs

www.fdu.rs
Tel. +381 11 260 45 25

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved